Cách phát âm sere

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của sere

    • (used especially of vegetation) having lost all moisture

Từ ngẫu nhiên: penChicagooftenCanadanausea