Thể loại:

nominative

Đăng ký theo dõi nominative phát âm

 • phát âm ananas ananas [fr]
 • phát âm motor motor [de]
 • phát âm nos nos [la]
 • phát âm juli juli [de]
 • phát âm rum rum [sv]
 • phát âm kurac kurac [sr]
 • phát âm jugo jugo [es]
 • phát âm autobus autobus [it]
 • phát âm Balkon Balkon [de]
 • phát âm ton ton [fr]
 • phát âm sokol sokol [cs]
 • phát âm jug jug [en]
 • phát âm bake bake [en]
 • phát âm triceratops triceratops [de]
 • phát âm literatura literatura [es]
 • phát âm humor humor [en]
 • phát âm telefon telefon [de]
 • phát âm tren tren [es]
 • phát âm element element [en]
 • phát âm mir mir [de]
 • phát âm bunda bunda [pt]
 • phát âm jantar jantar [pt]
 • phát âm novela novela [es]
 • phát âm magnet magnet [en]
 • phát âm filter filter [en]
 • phát âm temperatura temperatura [es]
 • phát âm list list [en]
 • phát âm ljubav ljubav [hr]
 • phát âm solar solar [en]
 • phát âm seks seks [da]
 • phát âm mast mast [en]
 • phát âm kurva kurva [cs]
 • phát âm saga saga [en]
 • phát âm Marica Marica [es]
 • phát âm Objekt Objekt [sv]
 • phát âm cesta cesta [es]
 • phát âm lavabo lavabo [fr]
 • phát âm gong gong [en]
 • phát âm kvadrat kvadrat [da]
 • phát âm plata plata [es]
 • phát âm vulkan vulkan [de]
 • phát âm ljubavnik ljubavnik [hr]
 • phát âm divan divan [en]
 • phát âm dim dim [en]
 • phát âm raj raj [hi]
 • phát âm regal regal [de]
 • phát âm projekt projekt [pl]
 • phát âm teta teta [cs]
 • phát âm slap slap [en]
 • phát âm tabu tabu [tt]
 • phát âm vektor vektor [cs]
 • phát âm listopad listopad [cs]
 • phát âm noga noga [sv]
 • phát âm oliva oliva [es]
 • phát âm sabor sabor [hr]
 • phát âm subjekt subjekt [sv]
 • phát âm usta usta [pl]
 • phát âm kladivo kladivo [sk]
 • phát âm lice lice [en]
 • phát âm srce srce [bs]
 • phát âm stol stol [no]
 • phát âm teodolit teodolit [hu]
 • phát âm kost kost [de]
 • phát âm veo veo [es]
 • phát âm kosmos kosmos [de]
 • phát âm ruka ruka [cs]
 • phát âm dupe dupe [en]
 • phát âm pipa pipa [es]
 • phát âm ameba ameba [en]
 • phát âm ulica ulica [pl]
 • phát âm kora kora [hu]
 • phát âm disk disk [en]
 • phát âm Dinamo Dinamo [hr]
 • phát âm kajmak kajmak [hr]
 • phát âm Vegeta Vegeta [hr]
 • phát âm direktor direktor [de]
 • phát âm Majka Majka [bs]
 • phát âm žena žena [cs]
 • phát âm lampa lampa [ia]
 • phát âm hipoteza hipoteza [hr]
 • phát âm valuta valuta [nl]
 • phát âm nominativ nominativ [de]
 • phát âm prijatelj prijatelj [sl]
 • phát âm mart mart [tr]
 • phát âm jutro jutro [pl]
 • phát âm gastritis gastritis [es]
 • phát âm Rubin Rubin [de]
 • phát âm tur tur [sv]
 • phát âm magazin magazin [de]
 • phát âm gad gad [en]
 • phát âm bilježnica bilježnica [hr]
 • phát âm vena vena [es]
 • phát âm automobil automobil [ro]
 • phát âm jezero jezero [hr]
 • phát âm suze suze [fr]
 • phát âm soba soba [ja]
 • phát âm vlak vlak [nl]
 • phát âm kula kula [sv]
 • phát âm mlijeko mlijeko [bs]
 • phát âm časopis časopis [hr]