Cách phát âm genital

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của genital

    • of or relating to the external sex organs

Từ ngẫu nhiên: auburnAmericaGermanyWikipediaEngland