Cách phát âm junta

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của junta

    • a group of military officers who rule a country after seizing power

Từ ngẫu nhiên: TuesdaygirlprettyEnglishCaribbean