Cách phát âm prey

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Cụm từ - Định nghĩa - Từ đồng nghĩa
 • prey ví dụ trong câu

  • The spot-winged falconet is a small bird of prey.

   phát âm The spot-winged falconet is a small bird of prey. Phát âm của Rafaelsvbr (Nam từ Brasil)
  • The owl is a nocturnal bird of prey

   phát âm The owl is a nocturnal bird of prey Phát âm của SkepticOwl (Nữ từ Hoa Kỳ)
 • Định nghĩa của prey

  • a person who is the aim of an attack (especially a victim of ridicule or exploitation) by some hostile person or influence
  • animal hunted or caught for food
  • profit from in an exploitatory manner
 • Từ đồng nghĩa với prey

  • phát âm quarry quarry [en]
  • phát âm raven raven [en]
  • phát âm game game [en]
  • phát âm hunt hunt [en]
  • phát âm kill kill [en]
  • phát âm victim victim [en]
  • phát âm casualty casualty [en]
  • phát âm dupe dupe [en]
  • phát âm gull gull [en]
  • pursuit (formal)

Từ ngẫu nhiên: Tumblrgaragecoffeepronunciationpotato