Cách phát âm Talmud

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Talmud

    • the collection of ancient rabbinic writings on Jewish law and tradition (the Mishna and the Gemara) that constitute the basis of religious authority in Orthodox Judaism

Từ ngẫu nhiên: Wordcatthreebananabook