Cách phát âm VIP

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa - Từ đồng nghĩa
  • Định nghĩa của VIP

    • an important or influential (and often overbearing) person
  • Từ đồng nghĩa với VIP

VIP đang chờ phát âm trong:
  • Ghi âm từ VIP VIP [vo] Bạn có biết cách phát âm từ VIP?

Từ ngẫu nhiên: auntscheduleGoogleYouTubelieutenant