Cách phát âm baal

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của baal

    • any of numerous local fertility and nature deities worshipped by ancient Semitic peoples; the Hebrews considered Baal a false god

Từ ngẫu nhiên: Sconehavelaughbeenthrough