Cách phát âm orbital

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của orbital

    • of or relating to an orbit
    • of or relating to the eye socket

Từ ngẫu nhiên: beautifulcan'tthoughtsureEnglish