Cách phát âm pomelo

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của pomelo

    • southeastern Asian tree producing large fruits resembling grapefruits
    • large pear-shaped fruit similar to grapefruit but with coarse dry pulp

Từ ngẫu nhiên: Wordcatthreebananabook