Thể loại:

nom commun

Đăng ký theo dõi nom commun phát âm