Thể loại:

preposition

Đăng ký theo dõi preposition phát âm

 • phát âm in in [en]
 • phát âm through through [en]
 • phát âm about about [en]
 • phát âm for for [en]
 • phát âm de de [fr]
 • phát âm with with [en]
 • phát âm am am [en]
 • phát âm out out [en]
 • phát âm um um [pt]
 • phát âm U U [es]
 • phát âm above above [en]
 • phát âm throughout throughout [en]
 • phát âm sans sans [fr]
 • phát âm among among [en]
 • phát âm under under [en]
 • phát âm an an [en]
 • phát âm to to [en]
 • phát âm mar mar [es]
 • phát âm round round [en]
 • phát âm sa sa [fr]
 • phát âm into into [en]
 • phát âm à à [fr]
 • phát âm deur deur [nl]
 • phát âm off off [en]
 • phát âm faoi faoi [ga]
 • phát âm sous sous [fr]
 • phát âm zu zu [de]
 • phát âm mot mot [fr]
 • phát âm aboard aboard [en]
 • phát âm fer fer [fr]
 • phát âm 近く 近く [ja]
 • phát âm af af [da]
 • phát âm til til [pt]
 • phát âm noch noch [de]
 • phát âm oko oko [cs]
 • phát âm بعد بعد [fa]
 • phát âm av av [sv]
 • phát âm אצל אצל [he]
 • phát âm unlike unlike [en]
 • phát âm Lone Lone [en]
 • phát âm いっしょに いっしょに [ja]
 • phát âm năm năm [vi]
 • phát âm trong trong [vi]
 • phát âm gans gans [nl]
 • phát âm kod kod [sv]
 • phát âm yn yn [cy]
 • phát âm roimh roimh [ga]
 • phát âm 离 [zh]
 • phát âm nhân nhân [vi]
 • phát âm から から [ja]
 • phát âm papu papu [fi]
 • phát âm مطابق مطابق [ur]
 • phát âm lontano lontano [it]
 • phát âm runt runt [en]
 • phát âm đến đến [vi]
 • phát âm iz iz [sl]
 • phát âm nad nad [cs]
 • phát âm ため ため [ja]
 • phát âm جانب جانب [fa]
 • phát âm 横切って 横切って [ja]
 • phát âm unto unto [fi]
 • phát âm à l'issue de à l'issue de [fr]
 • phát âm ati ati [de]
 • phát âm tại tại [vi]
 • phát âm dá [pt]
 • phát âm sopra sopra [it]
 • phát âm 上に 上に [ja]
 • phát âm susu susu [ind]
 • phát âm romhat romhat [ga]
 • phát âm circum circum [la]
 • phát âm sotto sotto [it]
 • phát âm contro contro [it]
 • phát âm moku moku [haw]
 • phát âm lijevi lijevi [hr]
 • phát âm vào vào [vi]
 • phát âm vun vun [pdc]
 • phát âm a (article) a (article) [en]
 • phát âm dhe dhe [kw]
 • phát âm Sutta Sutta [hi]
 • phát âm với với [vi]
 • phát âm idir idir [ga]
 • phát âm avanti avanti [it]
 • phát âm uff uff [de]
 • phát âm koku koku [tr]
 • phát âm addosso addosso [it]
 • phát âm cois cois [ga]
 • phát âm behalve behalve [nl]
 • phát âm Sha Sha [ha]
 • phát âm Preko Preko [sl]
 • phát âm längs längs [de]
 • phát âm تک تک [ur]
 • phát âm sü [lmo]
 • phát âm دا دا [ar]
 • phát âm بعدی بعدی [fa]
 • phát âm anzi anzi [it]
 • phát âm topmost topmost [en]
 • phát âm باوجود باوجود [ur]
 • phát âm mittemot mittemot [sv]
 • phát âm mitsamt mitsamt [de]
 • phát âm あいだ あいだ [ja]