Cách phát âm Linde

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Twittersuredataliteraturesquirrel