Cách phát âm HTML

HTML phát âm trong Tiếng Anh [en]

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm HTML trong Tiếng Anh

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của HTML

    • a set of tags and rules (conforming to SGML) for using them in developing hypertext documents
HTML phát âm trong Tiếng Tây Ban Nha [es]

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm HTML trong Tiếng Tây Ban Nha

Từ ngẫu nhiên: sconehavelaughbeenthrough