Cách phát âm pep

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của pep

    • liveliness and energy

Từ ngẫu nhiên: LondonWednesdayAprilGermanyThursday