Thể loại:

nom

Đăng ký theo dõi nom phát âm

 • phát âm calle calle [es]
 • phát âm vin vin [fr]
 • phát âm vaca vaca [es]
 • phát âm sol sol [fr]
 • phát âm tarde tarde [es]
 • phát âm colonel colonel [en]
 • phát âm tap tap [en]
 • phát âm moment moment [en]
 • phát âm mar mar [es]
 • phát âm metal metal [en]
 • phát âm goma goma [es]
 • phát âm lord lord [en]
 • phát âm smartphone smartphone [fr]
 • phát âm ton ton [fr]
 • phát âm pont pont [fr]
 • phát âm clarinet clarinet [en]
 • phát âm met met [en]
 • phát âm Lena Lena [en]
 • phát âm porte porte [fr]
 • phát âm Xavi Xavi [ca]
 • phát âm caneta caneta [pt]
 • phát âm caracol caracol [es]
 • phát âm crap crap [en]
 • phát âm vulgar vulgar [en]
 • phát âm zona zona [es]
 • phát âm Merlot Merlot [fr]
 • phát âm Mariana Mariana [pt]
 • phát âm tape tape [en]
 • phát âm Marina Marina [es]
 • phát âm cardinal cardinal [en]
 • phát âm vent vent [fr]
 • phát âm Estelle Estelle [fr]
 • phát âm pace pace [en]
 • phát âm ache ache [en]
 • phát âm influenza influenza [en]
 • phát âm gate gate [en]
 • phát âm mister mister [en]
 • phát âm Tyler Tyler [en]
 • phát âm foi foi [fr]
 • phát âm klaxon klaxon [fr]
 • phát âm Janet Janet [en]
 • phát âm porta porta [it]
 • phát âm cristal cristal [es]
 • phát âm tambor tambor [es]
 • phát âm pier pier [en]
 • phát âm moral moral [en]
 • phát âm pais pais [pt]
 • phát âm mis mis [fr]
 • phát âm colegio colegio [es]
 • phát âm cancel cancel [en]
 • phát âm implication implication [en]
 • phát âm porter porter [fr]
 • phát âm sera sera [it]
 • phát âm coral coral [en]
 • phát âm communist communist [en]
 • phát âm borsa borsa [it]
 • phát âm cartera cartera [es]
 • phát âm dit dit [fr]
 • phát âm zombie zombie [en]
 • phát âm penser penser [fr]
 • phát âm Marc Marc [da]
 • phát âm campo campo [it]
 • phát âm canela canela [es]
 • phát âm Soldat Soldat [fr]
 • phát âm Steve Jobs Steve Jobs [en]
 • phát âm vial vial [en]
 • phát âm parole parole [fr]
 • phát âm Lina Lina [de]
 • phát âm cita cita [es]
 • phát âm Tina Tina [es]
 • phát âm Emmanuel Emmanuel [fr]
 • phát âm cola cola [es]
 • phát âm rana rana [it]
 • phát âm cela cela [fr]
 • phát âm paste paste [en]
 • phát âm advent advent [en]
 • phát âm campana campana [es]
 • phát âm Adolf Adolf [de]
 • phát âm cantante cantante [es]
 • phát âm cultura cultura [es]
 • phát âm moneda moneda [es]
 • phát âm temporal temporal [en]
 • phát âm cater cater [en]
 • phát âm bandera bandera [es]
 • phát âm foie foie [fr]
 • phát âm amis amis [fr]
 • phát âm convent convent [en]
 • phát âm fil fil [fr]
 • phát âm copa copa [es]
 • phát âm contraband contraband [en]
 • phát âm gamba gamba [it]
 • phát âm bordel bordel [fr]
 • phát âm Francesc Francesc [ca]
 • phát âm tempesta tempesta [lmo]
 • phát âm poste poste [es]
 • phát âm mont mont [fr]
 • phát âm mila mila [oc]
 • phát âm calamar calamar [es]
 • phát âm corpo corpo [it]
 • phát âm parola parola [it]