Thể loại:

transitive verb

Đăng ký theo dõi transitive verb phát âm