Thể loại:

transitive verbs

Đăng ký theo dõi transitive verbs phát âm