Cách phát âm pizzeria

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của pizzeria

    • a shop where pizzas are made and sold
pizzeria phát âm trong Tiếng Hà Lan [nl]

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm pizzeria trong Tiếng Hà Lan

Từ ngẫu nhiên: penChicagooftenCanadanausea