Thể loại:

verbo

Đăng ký theo dõi verbo phát âm

 • phát âm llorar llorar [es]
 • phát âm vamos vamos [pt]
 • phát âm dormir dormir [fr]
 • phát âm libro libro [es]
 • phát âm aprender aprender [pt]
 • phát âm tengo tengo [es]
 • phát âm ser ser [es]
 • phát âm trabajar trabajar [es]
 • phát âm pronunciar pronunciar [es]
 • phát âm escuchar escuchar [es]
 • phát âm cantar cantar [es]
 • phát âm añadir añadir [es]
 • phát âm querer querer [es]
 • phát âm sea sea [en]
 • phát âm viajar viajar [es]
 • phát âm star star [en]
 • phát âm venir venir [fr]
 • phát âm coger coger [es]
 • phát âm comer comer [es]
 • phát âm liar liar [en]
 • phát âm poder poder [es]
 • phát âm correr correr [es]
 • phát âm bebe bebe [es]
 • phát âm estudiar estudiar [es]
 • phát âm ver ver [es]
 • phát âm estar estar [es]
 • phát âm amar amar [es]
 • phát âm llegar llegar [es]
 • phát âm vivir vivir [es]
 • phát âm fue fue [es]
 • phát âm fui fui [es]
 • phát âm hablar hablar [es]
 • phát âm hallar hallar [es]
 • phát âm escribir escribir [es]
 • phát âm preguntar preguntar [es]
 • phát âm caminar caminar [es]
 • phát âm ayuda ayuda [es]
 • phát âm tango tango [pt]
 • phát âm loco loco [ia]
 • phát âm avant avant [fr]
 • phát âm vais vais [fr]
 • phát âm vi vi [eo]
 • phát âm gritar gritar [es]
 • phát âm abandonar abandonar [es]
 • phát âm hacer hacer [es]
 • phát âm subir subir [fr]
 • phát âm susurrar susurrar [es]
 • phát âm jugar jugar [es]
 • phát âm esperar esperar [es]
 • phát âm partir partir [fr]
 • phát âm buscar buscar [es]
 • phát âm recordar recordar [es]
 • phát âm dibujar dibujar [es]
 • phát âm exigir exigir [es]
 • phát âm 咕噥 咕噥 [zh]
 • phát âm comprar comprar [es]
 • phát âm llevar llevar [es]
 • phát âm tomar tomar [es]
 • phát âm halo halo [en]
 • phát âm seguir seguir [es]
 • phát âm tocar tocar [es]
 • phát âm callar callar [es]
 • phát âm sentir sentir [fr]
 • phát âm id id [en]
 • phát âm bebes bebes [es]
 • phát âm volver volver [es]
 • phát âm saltar saltar [es]
 • phát âm tiene tiene [es]
 • phát âm voy voy [es]
 • phát âm bello bello [es]
 • phát âm sed sed [la]
 • phát âm sois sois [es]
 • phát âm creer creer [es]
 • phát âm sé [es]
 • phát âm despertar despertar [es]
 • phát âm acercar acercar [es]
 • phát âm efetuar efetuar [pt]
 • phát âm comemos comemos [pt]
 • phát âm cerca cerca [es]
 • phát âm pedir pedir [es]
 • phát âm corona corona [nl]
 • phát âm cambiar cambiar [es]
 • phát âm desear desear [es]
 • phát âm limpiar limpiar [es]
 • phát âm stare stare [en]
 • phát âm tener tener [es]
 • phát âm va va [es]
 • phát âm enseñar enseñar [es]
 • phát âm coméis coméis [es]
 • phát âm servir servir [es]
 • phát âm cuidar cuidar [es]
 • phát âm hice hice [es]
 • phát âm ayudar ayudar [es]
 • phát âm quedar quedar [es]
 • phát âm palabrería palabrería [es]
 • phát âm caer caer [es]
 • phát âm quemar quemar [es]
 • phát âm abrazar abrazar [es]
 • phát âm Salir Salir [es]
 • phát âm pensar pensar [es]