Thể loại:

verb - present tense

Đăng ký theo dõi verb - present tense phát âm

 • phát âm sol
  sol [fr]
 • phát âm du
  du [fr]
 • phát âm pot
  pot [en]
 • phát âm deus
  deus [la]
 • phát âm nous
  nous [fr]
 • phát âm mets
  mets [fr]
 • phát âm sou
  sou [pt]
 • phát âm Roman
  Roman [fr]
 • phát âm jugo
  jugo [es]
 • phát âm cull
  cull [en]
 • phát âm dem
  dem [de]
 • phát âm prego
  prego [it]
 • phát âm feu
  feu [fr]
 • phát âm tem
  tem [pt]
 • phát âm té
  [es]
 • phát âm bull
  bull [en]
 • phát âm cou
  cou [fr]
 • phát âm dieu
  dieu [fr]
 • phát âm sopa
  sopa [es]
 • phát âm jeu
  jeu [fr]
 • phát âm sé
  [es]
 • phát âm negocio
  negocio [es]
 • phát âm va
  va [es]
 • phát âm seu
  seu [pt]
 • phát âm sent
  sent [en]
 • phát âm camino
  camino [es]
 • phát âm mor
  mor [da]
 • phát âm sap
  sap [en]
 • phát âm sec
  sec [fr]
 • phát âm treu
  treu [de]
 • phát âm ve
  ve [es]
 • phát âm tallo
  tallo [es]
 • phát âm som
  som [da]
 • phát âm pago
  pago [es]
 • phát âm ven
  ven [sv]
 • phát âm cabo
  cabo [es]
 • phát âm dina
  dina [de]
 • phát âm és
  és [hu]
 • phát âm inicio
  inicio [es]
 • phát âm fa
  fa [es]
 • phát âm fem
  fem [da]
 • phát âm vals
  vals [nl]
 • phát âm canto
  canto [ia]
 • phát âm hem
  hem [sv]
 • phát âm tus
  tus [da]
 • phát âm tens
  tens [en]
 • phát âm duc
  duc [fr]
 • phát âm vol
  vol [fr]
 • phát âm mento
  mento [it]
 • phát âm voto
  voto [es]
 • phát âm copies
  copies [en]
 • phát âm heu
  heu [de]
 • phát âm peixes
  peixes [pt]
 • phát âm Raus
  Raus [de]
 • phát âm bec
  bec [fr]
 • phát âm Talla
  Talla [es]
 • phát âm riu
  riu [ca]
 • phát âm compra
  compra [es]
 • phát âm bats
  bats [en]
 • phát âm perd
  perd [fr]
 • phát âm premio
  premio [it]
 • phát âm dus
  dus [fr]
 • phát âm llegeixo
  llegeixo [ca]
 • phát âm parles
  parles [fr]
 • phát âm Menges
  Menges [en]
 • phát âm mors
  mors [sv]
 • phát âm noc
  noc [cs]
 • phát âm dino
  dino [pt]
 • phát âm romp
  romp [en]
 • phát âm cal
  cal [es]
 • phát âm fas
  fas [pl]
 • phát âm clou
  clou [fr]
 • phát âm copia
  copia [la]
 • phát âm canta
  canta [es]
 • phát âm seus
  seus [pt]
 • phát âm parleu
  parleu [ca]
 • phát âm corre
  corre [es]
 • phát âm Diu
  Diu [la]
 • phát âm llegeix
  llegeix [ca]
 • phát âm Rau
  Rau [de]
 • phát âm paga
  paga [it]
 • phát âm pots
  pots [en]
 • phát âm riem
  riem [nl]
 • phát âm pudo
  pudo [es]
 • phát âm bato
  bato [pt]
 • phát âm folga
  folga [pl]
 • phát âm puts
  puts [en]
 • phát âm sento
  sento [ca]
 • phát âm peix
  peix [ca]
 • phát âm duen
  duen [eu]
 • phát âm dorm
  dorm [en]
 • phát âm trauen
  trauen [de]
 • phát âm viu
  viu [pt]
 • phát âm vull
  vull [ca]
 • phát âm Posen
  Posen [de]
 • phát âm neden
  neden [tr]
 • phát âm fon
  fon [yi]
 • phát âm surt
  surt [no]
 • phát âm temo
  temo [eo]
 • phát âm beu
  beu [nl]