Thể loại:

Number

Đăng ký theo dõi Number phát âm

 • phát âm one
  one [en]
 • phát âm 11
  11 [en]
 • phát âm three
  three [en]
 • phát âm ten
  ten [en]
 • phát âm rua
  rua [pt]
 • phát âm один
  один [ru]
 • phát âm un
  un [fr]
 • phát âm six
  six [en]
 • phát âm two
  two [en]
 • phát âm twenty
  twenty [en]
 • phát âm nine
  nine [en]
 • phát âm thousand
  thousand [en]
 • phát âm vingt
  vingt [fr]
 • phát âm два
  два [ru]
 • phát âm thirty
  thirty [en]
 • phát âm five
  five [en]
 • phát âm um
  um [pt]
 • phát âm sex
  sex [en]
 • phát âm une
  une [fr]
 • phát âm due
  due [en]
 • phát âm four
  four [en]
 • phát âm tap
  tap [en]
 • phát âm 100
  100 [tt]
 • phát âm million
  million [en]
 • phát âm thirteen
  thirteen [en]
 • phát âm 13
  13 [ru]
 • phát âm hundred
  hundred [en]
 • phát âm deux
  deux [fr]
 • phát âm seis
  seis [es]
 • phát âm eight
  eight [en]
 • phát âm huit
  huit [fr]
 • phát âm uno
  uno [es]
 • phát âm treinta
  treinta [es]
 • phát âm hai
  hai [de]
 • phát âm четыре
  четыре [ru]
 • phát âm quinze
  quinze [fr]
 • phát âm cinq
  cinq [fr]
 • phát âm sju
  sju [sv]
 • phát âm dez
  dez [pt]
 • phát âm quatre
  quatre [fr]
 • phát âm zero
  zero [en]
 • phát âm twelve
  twelve [en]
 • phát âm 16 - dezesseis
  16 - dezesseis [pt]
 • phát âm cinco
  cinco [es]
 • phát âm 30
  30 [en]
 • phát âm seven
  seven [en]
 • phát âm 5
  5 [en]
 • phát âm 14
  14 [fr]
 • phát âm vier
  vier [de]
 • phát âm trois
  trois [fr]
 • phát âm 19
  19 [fa]
 • phát âm 20
  20 [fr]
 • phát âm zwanzig
  zwanzig [de]
 • phát âm tre
  tre [da]
 • phát âm gros
  gros [fr]
 • phát âm 12
  12 [hy]
 • phát âm zwei
  zwei [de]
 • phát âm drei
  drei [de]
 • phát âm cent
  cent [fr]
 • phát âm 8
  8 [es]
 • phát âm 4
  4 [en]
 • phát âm 10
  10 [en]
 • phát âm cinque
  cinque [it]
 • phát âm 15
  15 [ru]
 • phát âm 3
  3 [en]
 • phát âm 六
  [zh]
 • phát âm onze
  onze [fr]
 • phát âm zehn
  zehn [de]
 • phát âm 三
  [zh]
 • phát âm zwölf
  zwölf [de]
 • phát âm 18
  18 [en]
 • phát âm 90 - noventa
  90 - noventa [pt]
 • phát âm 7
  7 [en]
 • phát âm 四
  [zh]
 • phát âm 80
  80 [tt]
 • phát âm fünf
  fünf [de]
 • phát âm 五
  [zh]
 • phát âm 70
  70 [fr]
 • phát âm 七
  [ja]
 • phát âm quarenta e sete
  quarenta e sete [pt]
 • phát âm ninety
  ninety [en]
 • phát âm dix
  dix [fr]
 • phát âm elf
  elf [de]
 • phát âm 6
  6 [yue]
 • phát âm 16
  16 [ru]
 • phát âm sechs
  sechs [de]
 • phát âm seize
  seize [fr]
 • phát âm 10 - dez
  10 - dez [pt]
 • phát âm cinquante
  cinquante [fr]
 • phát âm 17
  17 [en]
 • phát âm 1.000.000 - um milhão
  1.000.000 - um milhão [pt]
 • phát âm sept
  sept [fr]
 • phát âm 2016
  2016 [es]
 • phát âm 50
  50 [tt]
 • phát âm 90
  90 [fr]
 • phát âm neuf
  neuf [fr]
 • phát âm 9
  9 [fr]
 • phát âm vingt et un
  vingt et un [fr]
 • phát âm set
  set [en]
 • phát âm een
  een [nl]