Thể loại:

Number

Đăng ký theo dõi Number phát âm

 • phát âm one one [en]
 • phát âm 11 11 [en]
 • phát âm three three [en]
 • phát âm ten ten [en]
 • phát âm rua rua [pt]
 • phát âm один один [ru]
 • phát âm un un [fr]
 • phát âm six six [en]
 • phát âm two two [en]
 • phát âm twenty twenty [en]
 • phát âm nine nine [en]
 • phát âm thousand thousand [en]
 • phát âm vingt vingt [fr]
 • phát âm два два [ru]
 • phát âm thirty thirty [en]
 • phát âm five five [en]
 • phát âm um um [pt]
 • phát âm sex sex [en]
 • phát âm une une [fr]
 • phát âm due due [en]
 • phát âm four four [en]
 • phát âm tap tap [en]
 • phát âm 100 100 [tt]
 • phát âm million million [en]
 • phát âm thirteen thirteen [en]
 • phát âm hundred hundred [en]
 • phát âm 13 13 [ru]
 • phát âm deux deux [fr]
 • phát âm seis seis [es]
 • phát âm treinta treinta [es]
 • phát âm eight eight [en]
 • phát âm uno uno [es]
 • phát âm hai hai [de]
 • phát âm huit huit [fr]
 • phát âm четыре четыре [ru]
 • phát âm quinze quinze [fr]
 • phát âm cinq cinq [fr]
 • phát âm dez dez [pt]
 • phát âm sju sju [sv]
 • phát âm quatre quatre [fr]
 • phát âm zero zero [en]
 • phát âm 16 - dezesseis 16 - dezesseis [pt]
 • phát âm 30 30 [en]
 • phát âm twelve twelve [en]
 • phát âm cinco cinco [es]
 • phát âm seven seven [en]
 • phát âm 5 5 [en]
 • phát âm 14 14 [fr]
 • phát âm vier vier [de]
 • phát âm 19 19 [fa]
 • phát âm 20 20 [fr]
 • phát âm trois trois [fr]
 • phát âm zwanzig zwanzig [de]
 • phát âm gros gros [fr]
 • phát âm tre tre [da]
 • phát âm 12 12 [hy]
 • phát âm drei drei [de]
 • phát âm zwei zwei [de]
 • phát âm 8 8 [es]
 • phát âm cent cent [fr]
 • phát âm 10 10 [en]
 • phát âm 4 4 [en]
 • phát âm 15 15 [ru]
 • phát âm 3 3 [en]
 • phát âm 六 [ja]
 • phát âm cinque cinque [it]
 • phát âm onze onze [fr]
 • phát âm 三 [zh]
 • phát âm 90 - noventa 90 - noventa [pt]
 • phát âm zehn zehn [de]
 • phát âm 18 18 [en]
 • phát âm 7 7 [en]
 • phát âm 80 80 [tt]
 • phát âm zwölf zwölf [de]
 • phát âm 四 [zh]
 • phát âm fünf fünf [de]
 • phát âm 五 [wuu]
 • phát âm quarenta e sete quarenta e sete [pt]
 • phát âm 70 70 [fr]
 • phát âm 七 [ja]
 • phát âm ninety ninety [en]
 • phát âm elf elf [de]
 • phát âm 6 6 [yue]
 • phát âm 16 16 [ru]
 • phát âm dix dix [fr]
 • phát âm 10 - dez 10 - dez [pt]
 • phát âm 1.000.000 - um milhão 1.000.000 - um milhão [pt]
 • phát âm sechs sechs [de]
 • phát âm 17 17 [en]
 • phát âm seize seize [fr]
 • phát âm 2016 2016 [es]
 • phát âm 90 90 [fr]
 • phát âm cinquante cinquante [fr]
 • phát âm 50 50 [tt]
 • phát âm 9 9 [fr]
 • phát âm sept sept [fr]
 • phát âm neuf neuf [fr]
 • phát âm vingt et un vingt et un [fr]
 • phát âm set set [en]
 • phát âm 1990 1990 [fr]