Thể loại:

basic word list

Đăng ký theo dõi basic word list phát âm