Thể loại:

WL

Đăng ký theo dõi WL phát âm

 • phát âm in
  in [en]
 • phát âm YouTube
  YouTube [en]
 • phát âm ich
  ich [de]
 • phát âm hallo
  hallo [de]
 • phát âm am
  am [en]
 • phát âm was
  was [en]
 • phát âm du
  du [fr]
 • phát âm war
  war [en]
 • phát âm plus
  plus [en]
 • phát âm um
  um [pt]
 • phát âm der
  der [de]
 • phát âm sprechen
  sprechen [de]
 • phát âm und
  und [de]
 • phát âm über
  über [de]
 • phát âm problem
  problem [en]
 • phát âm sie
  sie [de]
 • phát âm 2
  2 [de]
 • phát âm die
  die [en]
 • phát âm durch
  durch [de]
 • phát âm an
  an [en]
 • phát âm Danke
  Danke [de]
 • phát âm gehen
  gehen [de]
 • phát âm mich
  mich [de]
 • phát âm cut
  cut [en]
 • phát âm situation
  situation [en]
 • phát âm ihr
  ihr [de]
 • phát âm plan
  plan [en]
 • phát âm moment
  moment [en]
 • phát âm 5
  5 [en]
 • phát âm machen
  machen [de]
 • phát âm detail
  detail [en]
 • phát âm ja
  ja [de]
 • phát âm auch
  auch [de]
 • phát âm so
  so [en]
 • phát âm nicht
  nicht [de]
 • phát âm bin
  bin [en]
 • phát âm video
  video [en]
 • phát âm können
  können [de]
 • phát âm sehr
  sehr [de]
 • phát âm sein
  sein [de]
 • phát âm eine
  eine [de]
 • phát âm wir
  wir [de]
 • phát âm stand
  stand [en]
 • phát âm das
  das [de]
 • phát âm für
  für [de]
 • phát âm möchte
  möchte [de]
 • phát âm jetzt
  jetzt [de]
 • phát âm wie
  wie [de]
 • phát âm ist
  ist [de]
 • phát âm tag
  tag [en]
 • phát âm viel
  viel [de]
 • phát âm werden
  werden [de]
 • phát âm sehen
  sehen [de]
 • phát âm mal
  mal [fr]
 • phát âm schon
  schon [de]
 • phát âm Wochenende
  Wochenende [de]
 • phát âm Basel
  Basel [de]
 • phát âm dem
  dem [de]
 • phát âm Zeit
  Zeit [de]
 • phát âm null
  null [de]
 • phát âm da
  da [de]
 • phát âm manchmal
  manchmal [de]
 • phát âm wer
  wer [de]
 • phát âm leben
  leben [de]
 • phát âm geht
  geht [de]
 • phát âm Schweiz
  Schweiz [de]
 • phát âm sind
  sind [de]
 • phát âm gut
  gut [de]
 • phát âm aber
  aber [de]
 • phát âm sage
  sage [en]
 • phát âm Mann
  Mann [de]
 • phát âm heute
  heute [de]
 • phát âm na
  na [de]
 • phát âm ein
  ein [de]
 • phát âm liked
  liked [en]
 • phát âm schlecht
  schlecht [de]
 • phát âm nichts
  nichts [de]
 • phát âm immer
  immer [de]
 • phát âm extra
  extra [en]
 • phát âm Liebe
  Liebe [de]
 • phát âm ihre
  ihre [de]
 • phát âm dir
  dir [de]
 • phát âm banal
  banal [en]
 • phát âm von
  von [de]
 • phát âm channel
  channel [en]
 • phát âm dich
  dich [de]
 • phát âm wenig
  wenig [de]
 • phát âm stehen
  stehen [de]
 • phát âm 2017
  2017 [en]
 • phát âm aus
  aus [de]
 • phát âm mir
  mir [de]
 • phát âm euch
  euch [de]
 • phát âm warum
  warum [de]
 • phát âm auf
  auf [de]
 • phát âm haben
  haben [de]
 • phát âm fake
  fake [en]
 • phát âm bis
  bis [de]
 • phát âm nie
  nie [de]
 • phát âm oder
  oder [de]
 • phát âm Bali
  Bali [en]